Nghệ sĩ việt nam

Vũ Cao Đàm | Họa sĩ tượng hình hiện đại

Vũ Cao Đàm (1908-2000) là một họa sĩ người Việt. Ông là một trong những cựu sinh viên của École des Beaux-Arts de l'Indochine của Victor Tardieu tại Hà Nội vào những năm 1930, cùng với Mai Trung, Lê Phổ và nữ họa sĩ Lê Thị Lém di cư sang Pháp và lập nghiệp ở Paris. Tuổi thơ Vũ Cao Đàm sinh ngày 8 tháng 1 năm 1908 tại Hà Nội, Việt Nam.

ĐọC Thêm