Nghệ sĩ Venezuela

Armando Barrios | Họa sĩ lập thể / trừu tượng

Nghệ sĩ người Venezuela Armando Barrios (1920-1999) sinh ra ở Caracas năm 1920. Ông vào Học viện Mỹ thuật ở Caracas vào năm 1932. Trong thời gian Rómulo Gallegos làm bộ trưởng giáo dục trong chính phủ của Eleazar Lopez Tương phản, tổ chức này đã được cải tổ vào năm 1936 và đổi tên thành Trường Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật Ứng dụng của Caracas.

ĐọC Thêm