Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Charles Garabed Atamian | Họa sĩ Plein Air

Charles Garabed Atamian được coi là nghệ sĩ của cuộc sống và ánh sáng, bậc thầy về phong cảnh và cảnh biển. Ông là một người quan sát cấp tính về tâm trạng và cử chỉ của con người. Phần lớn các tác phẩm của ông là tranh sơn dầu và ông thường mô tả cảnh biển, đặc biệt là trẻ em chơi trên cát. Charles Garabed Atamian (18 tháng 9 năm 1872 - 30 tháng 7 năm 1947) được sinh ra trong một gia đình Armenia.

ĐọC Thêm