Nghệ thuật ly khai

Teodor Axentowicz ~ Họa sĩ học thuật

Teodor Axentowicz [1859-1938] là một họa sĩ và giáo sư đại học người Ba Lan-Armenia. Một nghệ sĩ nổi tiếng trong thời đại của ông, ông cũng là hiệu trưởng của Học viện Mỹ thuật ở Kraków. Là một nghệ sĩ, Axentowicz nổi tiếng với những bức chân dung và những cảnh tinh tế về cuộc sống của Hutsul, lấy bối cảnh ở Carpathians. Tại Paris, ông đã nhận được danh hiệu uy tín của Officier Keyboardcadémie Ordre des Palmes Académiques và Thành viên của Académie des Beaux-Arts.

ĐọC Thêm