Nghệ thuật ly khai

Hugo Mühlig ~ Họa sĩ phong cảnh / Thể loại | Cuộc ly khai ở Munich

Hugo Mühlig (1854 -1929) được sinh ra tại một gia đình nghệ sĩ; cha ông Meno Mühlig (1823-1873) là một họa sĩ phong cảnh và thể loại tài ba, cũng như chú Bernhard Mühlig (1829-1910). Ông được khuyến khích làm theo và nhận được đào tạo nghệ thuật đầu tiên từ cha mình trước khi học tại Học viện Nghệ thuật Dresden trong khoảng thời gian 1877-1880 dưới thời họa sĩ minh họa Viktor Paul Mohn (1842-1911).

ĐọC Thêm