Nghệ sĩ Syria

Elias Naman, 1980 | Điêu khắc tượng đá cẩm thạch

Nghệ sĩ người Syria Elias Naman sinh ra ở Yabruod, Syria. Hiện đang cư trú tại Carrara, Ý. Tốt nghiệp năm 2002 chuyên ngành điêu khắc tại Khoa Mỹ thuật Damascus, Syria. Sau đó, anh tiếp tục học thạc sĩ "nghiên cứu cao cấp về điêu khắc" tại cùng một Khoa. Năm 2003, anh bị gián đoạn việc học ở Syria và được nhận vào Học viện Mỹ thuật Carrara, Ý.

ĐọC Thêm