Nghệ sĩ Thụy Sĩ

Félix Vallippi | Tập đoàn Les Nabis

Félix Vallippi 1865-1925 là một họa sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ về chân dung, hình vẽ, nội thất và phong cảnh, thợ chạm khắc gỗ, thợ chạm khắc, nhà điêu khắc và nhà văn. Sinh ra ở Lausanne. Đi đến Paris năm 1882 và học tại Académie Julian dưới thời J. Lefebvre. Sửa chữa và sao chép tranh Old Master; ngưỡng mộ Holbein, Muffsin và Ingres.

ĐọC Thêm