Nghệ sĩ Thụy Sĩ

Félix Vallippi | Họa sĩ Nabi | Không khí và phong cảnh của Plein

Bộ sưu tập sau đây bao gồm tranh vẽ về không khí và phong cảnh của họa sĩ Nabi người Pháp gốc Thụy Sĩ Félix Edouard Vallippi (28 tháng 12 năm 1865 - 29 tháng 12 năm 1925). Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác, hãy xem: Félix Vallippi | Tập đoàn Les Nabis ➦ Félix Vallippi | Họa sĩ Nabi | Số liệu và chân dung ➦ Felix Vallippi | Họa sĩ Nabi | Cuộc sống tĩnh lặng

ĐọC Thêm