Nghệ sĩ Thụy Sĩ

Ernest Biéler | Họa sĩ nghệ thuật Nouveau

Ernest Biéler (31 tháng 7 năm 1863 tại Rolle, Thụy Sĩ- 25 tháng 6 năm 1948 tại Lausanne) là một họa sĩ, người vẽ phác thảo và nhà in ấn đa tài người Thụy Sĩ. Ông làm việc trong dầu, nhiệt độ, màu nước, bột màu, mực, than, phấn màu, acrylic và bút chì. Ông cũng tạo ra các bức tranh khảm và cửa sổ kính màu. Sau khi hoàn thành việc học ở Lausanne, anh học tại Académie Julian ở Paris.

ĐọC Thêm