Nghệ sĩ Thụy Sĩ

Giovanni Giacometti ~ Họa sĩ hậu ấn tượng

Giovanni Giacometti 1868-1933 sinh ra ở Stampa, Grisans vào ngày 7 tháng 3 năm 1868. Được giáo viên của mình khuyến khích, chàng trai trẻ Giacometti bước vào sự nghiệp nghệ thuật và chuyển đến Munich năm 1886 để theo học trường nghệ thuật và thủ công. Ở đó Giacometti đã gặp Cuno Amiet, người đã trở thành bạn thân của anh và người cùng anh nghiên cứu các tác phẩm của các nhà ấn tượng Pháp.

ĐọC Thêm