Nghệ sĩ Thụy Điển

Axel Törneman | Cha đẻ của chủ nghĩa hiện đại Thụy Điển

Johan Axel Gustaf Törneman (28 tháng 10 năm 1880 - 26 tháng 12 năm 1925) là một trong những họa sĩ hiện đại đầu tiên của Thụy Điển. Sinh ra ở Persberg, Värmland, ở Thụy Điển, anh phát triển để làm việc theo nhiều phong cách hiện đại, là một trong những nghệ sĩ biểu hiện đầu tiên của Thụy Điển và trở thành một phần của nghệ thuật tiên phong quốc tế sau khi theo đuổi các phong cách nghệ thuật trừu tượng hơn ở Đức và Pháp đã phát triển ở đó vào đầu những năm 1900.

ĐọC Thêm