Nghệ sĩ Thụy Điển

Nick Alm ~ Họa sĩ tượng hình

Họa sĩ người Thụy Điển Nick Alm khởi nghiệp như một họa sĩ minh họa vào năm 1999, nhưng đã thay đổi hướng đi khi ông khám phá ra niềm vui của hội họa. Năm 2007, anh được nhận vào Học viện Nghệ thuật Florence để nghiên cứu nhân vật trong cuộc sống theo cách cổ điển. Tại đây anh cũng trở thành trợ giảng. Sau khi tốt nghiệp, Nick nhận được học bổng để tham gia học bổng The Hudson River để vẽ phong cảnh.

ĐọC Thêm