Nghệ sĩ Thụy Điển

Alfred Wahlberg | Trường phái hội họa Düsseldorf

Herman Alfred Leonard Wahlberg (13 tháng 2 năm 1834 - 4 tháng 10 năm 1906) là một họa sĩ phong cảnh người Thụy Điển đến từ Stockholm. Sau khi được giáo dục chuẩn bị tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Thụy Điển, Wahlberg chuyển đến Düsseldorf vào năm 1857 để đào tạo - từ đó anh đã được liên kết với trường hội họa Düsseldorf.

ĐọC Thêm