Nghệ sĩ Thụy Điển

Isaac Grunewald | Họa sĩ biểu cảm hiện đại

Isaac Grünewald (1889-1946) là họa sĩ biểu hiện người Do Thái gốc Thụy Điển sinh ra ở Stockholm. Ông là tên tuổi hàng đầu và trung tâm trong thế hệ những người theo chủ nghĩa hiện đại đầu tiên của Thụy Điển từ năm 1910 cho đến khi ông qua đời năm 1946, nói cách khác trong gần như toàn bộ sự nghiệp kéo dài bốn thập kỷ. Ông là một họa sĩ có năng suất cao cũng như một nhà văn và diễn giả.

ĐọC Thêm