Nghệ sĩ Nam Phi

Antoine de Villiers, 1977 ~ Họa sĩ Nam Phi

Họa sĩ người Nam Phi Antoine de Villiers đến từ một thị trấn nhỏ ở vùng phía bắc khô cằn của Nam Phi có tên là Potchefstroom. Tại đây, cô đã phát triển các kỹ năng nghệ thuật tự nhiên của mình từ ngày cô phát hiện ra rằng bút màu có thể vẽ trên tường và nhiều năm sau đó, cô đã nghiên cứu thiết kế đồ họa và web tại Đại học Potchefstroom.

ĐọC Thêm