Nghệ sĩ Nam Phi

Jean Abrie, 1962 | Họa sĩ vẽ tranh động vật hoang dã | Số liệu

Jean AbrieCR tạo ra những bức tranh tượng trưng với màu sắc rực rỡ và những nét cọ rộng. Bảng màu tăng cường nhận thức về màu sắc và hình thức ở một mức độ lớn. Abrie sinh ra ở Đông Transvaal trước đây và trong những năm đầu lớn lên ở Zimbabwe. Đối với ghi chú tiểu sử và các tác phẩm khác của Abrie xem:

ĐọC Thêm