Nghệ sĩ Nam Phi

Jean Abrie, 1962 | Họa sĩ tượng hình / động vật hoang dã

Họa sĩ người Nam Phi Jean Abrie sinh ra ở Đông Transvaal trước đây và trong những năm đầu lớn lên ở Zimbabwe. Ở đó, anh đã phát triển một tình yêu lớn đối với động vật hoang dã. Khi trở về Nam Phi, anh đã hoàn thành chương trình học cấp hai và tốt nghiệp tại Đại học Pretoria. Jean thích làm việc trong các loại dầu và nắm bắt nhiều khía cạnh và phẩm chất huyền bí của vùng hoang dã châu Phi trong một bức ảnh theo phong cách hiện thực trên các tấm bạt lớn.

ĐọC Thêm