Nghệ sĩ người Singapore

Nik Helbig, 1969 ~ Người yêu màu đỏ

Nicole Anne Chew-Helbig, họa sĩ người Singapore, sinh năm 1969 tại Singapore. Hiện đang làm việc tại Áo. Được đào tạo như một nhà hóa sinh, và được sử dụng để sở hữu các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ tại Singapore. Bây giờ là một nghệ sĩ toàn thời gian. Nghệ thuật của Nik là ấn tượng, acrylics trên vải. Chủ yếu là tượng hình, với một chủ đề tâm linh / huyền bí.

ĐọC Thêm