Nghệ sĩ người Serbia

Ljubomir Ivankovic 1953 | Họa sĩ người Canada gốc Serbia

Ljubomir Ivankovic, họa sĩ người Canada gốc Serbia, sinh ra ở Pirot, Yougoslavia. Giáo dục: 1981/82 - Học bổng từ Chính phủ Youg Tư du học tại Pháp; 1978 - Thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Youg Tư; 1978 - Trường Nghệ thuật Đồ họa của Đại học Belgrad. Ông được cấp danh hiệu chính thức của họa sĩ / etcher.

ĐọC Thêm