Nghệ sĩ người Serbia

Micko-Vic ~ Họa sĩ lập thể con dao

Họa sĩ người Serbia Micko-Vic là một nghệ sĩ tự học với sự tinh tế cho sự sáng tạo chạy qua gen của mình. Đầu tiên anh ta phác thảo cảnh bằng bút chì và cọ, sau đó thêm một sự kết hợp giữa gel acrylic và impasto với một lớp dao bảng màu trên mỗi lớp trong mỗi cảnh để có được hiệu ứng cuối cùng, kết cấu.

ĐọC Thêm