Nghệ sĩ người Serbia

Zoran Kezic, 1960 | Họa sĩ phong cảnh / cảnh quan thành phố

Giành giải thưởng ** Nghệ sĩ Zoran Kezić sinh năm 1960. Năm 1980, anh tốt nghiệp một trường trung học nghệ thuật, một nhà thiết kế đồ họa. Ông trưng bày tại 15 triển lãm tập thể. Ông tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và thuộc địa nghệ thuật. Một họa sĩ năng suất cao, đáp ứng thị hiếu của một dân số rộng.

ĐọC Thêm