Nghệ sĩ người Sen-na

Gieo hạt Ousmane | Auguste Rodin của Sénégal

Ousmane Sow, Nhà điêu khắc của những nhân vật có cuộc sống lớn hơn, chết ở 81 bởi William Grimesdec. 1, 2016 © Thời báo New York, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Ousmane Sow, thường được gọi là Auguste Rodin * của Sénégal, người nổi tiếng quốc tế với các tác phẩm điêu khắc biểu cảm của ông về Nuba, Masai và các dân tộc châu Phi khác, đã chết vào thứ Năm tại Dakar, Sénégal.

ĐọC Thêm