Nghệ sĩ Scotland

Jack Vettriano, 1951 | Người yêu và những người lạ

Jack Vettriano, OBE là một họa sĩ người Scotland. Các nhà phê bình ghét anh ta. Người nổi tiếng thu thập anh ta. Công chúng mua áp phích của anh ấy trong hàng triệu người: Jack Vettriano tiết lộ mặt tối khiến anh ấy trở thành nghệ sĩ gây tranh cãi nhất của chúng tôi. Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - xem: Jack Vettriano, 1951 | Họa sĩ hiện thực / tượng hình / thể loại Khác từ Jack Vettriano: Jack Vettriano | Người yêu và những người lạ | VideoArt ➦ Jack Vettriano / Leonard Cohen | Nhảy tôi đến tận cùng của tình yêu ➦ Jack Vettriano, 1951 ~ Thiên thần sa ngã ➦ Jack Vettriano, 1951 | Họa sĩ hiện thực / tượng hình / thể loại | Phần.

ĐọC Thêm