Nghệ sĩ Nga

Casey Baugh, 1984 ~ Họa sĩ tượng hình

Sinh năm 1984 tại Núi Lookout, Georgia, hướng dẫn nghệ thuật sớm nhất của Baugh đến khoảng bốn tuổi từ cha và dì của anh, những người là nghệ sĩ theo sở thích. Đến năm 13 tuổi, Baugh đã sản xuất và bán công việc một cách chuyên nghiệp. Năm 14 tuổi, anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi khu vực đầu tiên và năm 17 tuổi, anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi quốc gia đầu tiên.

ĐọC Thêm