Nghệ sĩ Nga

Valery Sidorov [Đăng nhập] 1956

Họa sĩ người Nga Valery Sidorov [Валерииииииииии Tôi sống và tôi làm việc tại Yaroslavl. Trong hoạt động sáng tạo Hoa Kỳ, Hy Lạp và các quốc gia khác được tạo ra khoảng 3000 tác phẩm hiện đang diễn ra trong các bộ sưu tập cá nhân của Nga, Ý, Anh, Tây Ban Nha.

ĐọC Thêm