Nghệ sĩ Nga

Wassily Kandinsky | Trích dẫn nghệ thuật / Aforismi sull'arte

✔ Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo e spesso è madre della nostra Sensibilità. ✔ Mỗi tác phẩm nghệ thuật là đứa trẻ ở độ tuổi của nó và, trong nhiều trường hợp, người mẹ của cảm xúc của chúng ta. ✔ Màu sắc là một sức mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến tâm hồn. ✔ Màu sắc gây ra một rung động tâm linh. Màu sắc ẩn giấu một sức mạnh vẫn chưa được biết nhưng có thật, tác động lên mọi bộ phận của cơ thể con người.

ĐọC Thêm