Nghệ sĩ Rumani

Octavian Florescu, 1957

Tôi sinh ra ở thị trấn Craiova phía Nam Rumani. Năm 1979, tôi đã gián đoạn việc học đại học về kỹ thuật để trở thành một họa sĩ toàn thời gian. Trong năm năm, tôi đã nghiên cứu hội họa và phục hồi nhà thờ, cho tôi cơ hội học hỏi và thành thạo tất cả các kỹ thuật vẽ tranh từ bức bích họa cổ xưa đến dầu và acrylic đương đại.

ĐọC Thêm