Nghệ thuật Phục hưng

Jan Gossaert | Họa sĩ thời Phục hưng

Jan Gossart, còn được gọi là Jan Gossaert hoặc Jan Mabuse, (sinh năm 1478, Maubeuge? vào các nước thấp. Gossart rất có thể được xác định với Jennyn van Hennegouwe, người được đăng ký làm chủ trong Guild of St.

ĐọC Thêm