Nghệ thuật Phục hưng

Albrecht Dürer | Họa sĩ thời Phục hưng

Một nghệ sĩ người Đức cực kỳ tài năng và linh hoạt - thời kỳ Phục hưng, Albrecht Dürer (1471-1528) được sinh ra tại thành phố Niu-téc-ni-a, một trong những trung tâm nghệ thuật và thương mại mạnh nhất ở châu Âu trong suốt thế kỷ mười lăm và mười sáu. Ông là một họa sĩ, người vẽ phác thảo và nhà văn xuất sắc, mặc dù tác động nghệ thuật đầu tiên và có lẽ là lớn nhất của ông là trong phương tiện in ấn.

ĐọC Thêm