Nghệ thuật Phục hưng

Hans Memling | Họa sĩ Bắc Phục hưng

Hans Memling, Memling cũng đánh vần Memlinc, (sinh năm 1430-40, Seligenstadt, gần Frankfurt am Main [Đức] - mất ngày 11 tháng 8 năm 1494, Bruges [Bỉ]), họa sĩ hàng đầu Nam Hà Lan của trường phái Bruges trong thời kỳ sự suy giảm chính trị và thương mại của thành phố. Số lượng những kẻ bắt chước và theo dõi anh ta chứng tỏ sự nổi tiếng của anh ta trên khắp Flanders.

ĐọC Thêm