Nghệ sĩ hiện thực

Maya Angelou / Nick Alm

Bạn có thể viết cho tôi vào lịch sử Với những lời nói dối cay đắng, vặn vẹo của bạn, Bạn có thể nhốt tôi trong bụi bẩn Nhưng vẫn như bụi, tôi sẽ trỗi dậy. Có phải sassiness của tôi làm bạn buồn? Tại sao bạn lại bị chìm trong bóng tối? Vì tôi đi bộ như thể tôi có giếng dầu Bơm trong phòng khách của tôi. Giống như mặt trăng và giống như mặt trời, Với sự chắc chắn của thủy triều, Giống như hy vọng sẽ dâng cao, Tôi vẫn sẽ trỗi dậy.

ĐọC Thêm