Nghệ sĩ hiện thực

Raoul Dufy

Họa sĩ người Pháp trong dầu và màu nước, họa sĩ minh họa và nhà thiết kế, Raoul Dufy [1877-1953] được sinh ra tại Le Havre. Nhận một công việc trong thương mại nhưng cũng bắt đầu vào năm 1892 để tham gia các lớp học buổi tối tại thành phố Ecole des Beaux-Arts, nơi ông đã gặp Othon Friesz. Được trao học bổng vào năm 1900 và đã đến Paris, nơi ông đã học bốn năm dưới thời Bonat tại Ecole des Beaux-Arts.

ĐọC Thêm