Nghệ sĩ hiện thực

Ted Nuttall ~ Họa sĩ vẽ màu nước

Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Colorado, Ted Nuttall là một họa sĩ vẽ màu nước tượng trưng, ​​biểu hiện bức tranh được sinh ra từ sự quan sát của mọi người, kinh nghiệm và đi làm họa sĩ minh họa cho Không quân Hoa Kỳ, và một sự nghiệp hai mươi lăm năm trong thiết kế đồ họa . Công việc của ông, với tư cách là một nhà thiết kế, họa sĩ minh họa và họa sĩ tài ba đã giành được nhiều giải thưởng quốc gia và khu vực.

ĐọC Thêm