Nghệ sĩ Ba Lan

Dariusz Żejmo, 1966 | Bức tranh tưởng tượng / Venice

Dariusz Zejmo đã tốt nghiệp Trường Mỹ thuật và Khoa Mỹ thuật tại Đại học Nicolas Copernicus (hội họa) ở Toruń, Ba Lan dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Janusz Kaczmarski. Zejmo là tác giả của minh họa và tác phẩm nghệ thuật cho vài chục cuốn sách, xuất bản thiết kế đồ họa, bìa tạp chí và minh họa cho trẻ em.

ĐọC Thêm