Nghệ sĩ Ba Lan

Wladyslaw Czachórski | Họa sĩ học thuật / thể loại

Władysław Maurycy Czachórski (22 tháng 9 năm 1850 tại Lublin - 13 tháng 1 năm 1911 tại Munich) là một họa sĩ người Ba Lan theo phong cách Học thuật. Năm 1866, Czachorski theo học trường Mỹ thuật ở Warsaw và có giáo viên là Rafał Hadziewicz. Sau đó, ông đã dành một năm tại Học viện Dresden và từ đó đến Học viện Munich (1869-1873), những người khác học cùng lúc bao gồm: Hermann Anschütz, Karl von Piloty và Alexander Wagner.

ĐọC Thêm