Nghệ sĩ Peru

Victor Crisostomo Gomez ~ Linh hồn của rừng

Hoàn toàn tự học, cách tiếp cận nghệ thuật của họa sĩ người Peru Victor Crisostomo Gomez là thể hiện cảm xúc thông qua màu sắc mãnh liệt và thể hiện những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong những bức chân dung của anh ta với chất lượng gần như mơ. Kết quả là mỗi bức tranh trở thành một cuộc thám hiểm đẹp đẽ vào biểu tượng, di sản văn hóa và bản sắc, dựa trên cảm giác hài hòa mà anh ta cố gắng thấm nhuần trong mỗi bức tranh.

ĐọC Thêm