Nghệ sĩ Peru

Ernesto Arrisueño, 1957 ~ Họa sĩ hiện thực kỳ diệu

Ernesto Arrisueño, họa sĩ người Peru, sinh ra ở Lima, thời điểm di cư đến Úc gần như độc quyền từ Anh và Châu Âu. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, cuộc sống ở Úc đã trở nên phong phú nhờ di cư từ nhiều quốc gia Nam Mỹ. Arrisueño đã học nghệ thuật ở Lima trước khi hoàn thành bằng Cử nhân Kiến trúc tại Đại học Ricardo Palma.

ĐọC Thêm