Nghệ sĩ Peru

Benito Cerna, 1960 ~ Họa sĩ tượng hình

Họa sĩ người Peru Benito Cerna sinh ra ở Peru vào ngày 4 tháng 4 năm 1960. Họa sĩ tự học, Cerna làm việc trong nhiều dự án phục hồi các tác phẩm nghệ thuật và di tích lịch sử. Giải nhì bạc SNBA the Carrousel du Louvre Paris, Pháp 2009.

ĐọC Thêm