Nghệ sĩ Na Uy

Jon Boe Paulsen, 1958 ~ Họa sĩ tượng hình

Sinh ra ở Oslo Na Uy vào năm 1958, Jon Bøe Paulsen đã vẽ tranh sơn dầu trong hơn 35 năm. Được đào tạo học thuật với bằng cấp của Trường Bảo tàng Mỹ thuật, Boston, MA và Học viện Nghệ thuật Nhà nước Na Uy, Oslo. Ông được Trung tâm Đổi mới Nghệ thuật (ARC) coi là một Master Master sống. Nghệ thuật tinh xảo của Jon Bøe Paulsen sâu sắc trong các lớp, luôn luôn kích thích tư duy.

ĐọC Thêm