Nghệ sĩ Nigeria

Adebanji Alade ROI, 1972 | Họa sĩ vẽ tranh tường / cảnh quan thành phố

Adebanji Alade - ROI (Thành viên của Viện sơn dầu Hoàng gia) sinh ra ở Nigeria, và được đào tạo tại Đại học Công nghệ Yaba (một trường cao đẳng nghệ thuật nổi tiếng ở Nigeria). Anh mở rộng việc học tại Trường Mỹ thuật Heatherly ở Chelsea ở Anh. Adebanji là một nghệ sĩ chuyên nghiệp làm việc tại Chelsea, London.

ĐọC Thêm