Nghệ sĩ Ma-rốc

Outmane Amadou ~ Phong cách tối giản

Outmane Amahou, nhà thiết kế đồ họa người Pháp gốc Ma-rốc, đã tạo ra một dòng theo phong cách Minimalistic một áp phích, trong đó ông vinh danh các phong trào nghệ thuật lớn và các họa sĩ biểu tượng trong suốt lịch sử. Thay vì tập trung vào công việc của từng nghệ sĩ, Outmane Amahou quyết định giải quyết toàn bộ các phong trào trong loạt phim rất tham vọng của mình.

ĐọC Thêm