Nghệ thuật hiện đại

Arthur Frank Mathews | Họa sĩ Tonalist

Arthur F. Mathews (1860-1945) là một họa sĩ người Mỹ * Tonalist, một trong những người sáng lập Phong trào Thủ công và Nghệ thuật Hoa Kỳ *. Được đào tạo như một kiến ​​trúc sư và nghệ sĩ, ông và vợ của mình, ông Kle Kleinhans Mathews có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của nghệ thuật California vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

ĐọC Thêm