Nghệ thuật hiện đại

Louis Toffoli | Họa sĩ vẽ tranh trừu tượng

Louis Toffoli (1907-1999) là một nghệ sĩ hiện đại người Pháp, sinh năm 1907, được biết đến với những bức tranh trong suốt hậu lập thể đặc trưng. Louis Toffoli, một họa sĩ và nhà in Pháp thế kỷ XX, Louis Toffoli đã học nghệ thuật tại Ecole des Beaux-Arts, Trieste năm 1924. Năm 1928, ông trưng bày các bức tranh của mình ở thành phố đó và bị chế độ phát xít của Mussolini lên án ngay lập tức.

ĐọC Thêm