Nghệ sĩ Mexico

Omar Ortiz, 1977 | Hyperrealist Họa sĩ tượng hình | Nghệ thuật chi tiết

Họa sĩ người Mexico Omar Ortiz mô tả công việc của mình bằng cách nói: "Kể từ khi tôi bắt đầu vẽ, tôi luôn cố gắng thể hiện mọi thứ thật nhất có thể. Đôi khi tôi thành công và một số người khác tôi không biết nhưng thực tế là tôi rất khó làm khác đi. Tôi thích thử thách tái tạo tông màu da và đó là sắc thái dưới ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là trong điều kiện sáng.

ĐọC Thêm