Nghệ sĩ người Malta

Goxwa Borg, 1961

Họa sĩ người Malta Goxwa Borg sinh ra ở Valetta, Malta. Cô bắt đầu vẽ tranh từ khi còn rất trẻ và theo học tại trường nghệ thuật Saint Martin. Nhiều năm sau, cô chuyển đến Boston, nơi cô theo học trường Cao đẳng Emerson để theo học ngành điện ảnh. Năm 1993, cô được trao học bổng tại Cité Internationale des Arts ở Paris.

ĐọC Thêm