Nghệ thuật hiện thực kỳ diệu

Giampaolo Ghisetti, 1944 | Họa sĩ hiện thực kỳ diệu

Giampaolo Ghisetti, họa sĩ người Ý, đã tiếp cận bức tranh vào những năm 50. Trong thập niên 60, ông tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật cùng với các nghệ sĩ khác đạt được đề cử và giải thưởng🎨. Lúc đó anh ta chuyển đến Murano, nơi anh ta bắt đầu hoạt động trang trí thủy tinh của mình. Nổi tiếng với khả năng của mình, anh nhận được hoa hồng cho bức chân dung văn hóa rất quan trọng từ khắp nơi trên thế giới.

ĐọC Thêm