Nghệ thuật hiện thực kỳ diệu

Quint Buchholz, 1957 | Họa sĩ / họa sĩ minh họa Real Realism

Puint Buchholz sinh ra ở Stolberg gần Aachen và lớn lên ở Stuttgart. Ông đã nghiên cứu lịch sử nghệ thuật trong bốn nhiệm kỳ, tiếp theo là hội họa và thiết kế đồ họa tại Học viện Nghệ thuật Munich dưới thời Giáo sư Gerd Winner. Ông đã làm việc như một họa sĩ và họa sĩ minh họa từ năm 1979, minh họa hơn bốn mươi cuốn sách cho các nhà xuất bản Đức và quốc tế.

ĐọC Thêm