Nghệ sĩ Litva

Arunas Rutkus, 1961 ~ Họa sĩ tượng hình người Litva

Arunas Rutkus, họa sĩ người Litva, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1961, tại thành phố Vilnius, Litva. - 1980-1985 học tại Học viện Nghệ thuật Vilnius, lớp bích họa, khảm và kính màu. Kể từ đó, sơn, làm việc với kính màu và bích họa, hoạt động trong đồ họa và cho điện ảnh, trong điêu khắc gốm và kim loại. Hiện đang cư trú và làm việc tại Vilnius.

ĐọC Thêm