Nghệ sĩ Kenya

Bernard Ndichu Njuguna, 1979 | Họa sĩ Kenya

Bernard Ndichu Njuguna sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên trung tâm của Kenya được bao quanh bởi phong cảnh và cây xanh tuyệt đẹp. Câu chuyện chuyển từ mẹ và quan sát cha mình chuẩn bị các chương trình bài học nghệ thuật cho ngôi trường nơi ông dạy, là những lần tiếp xúc sớm nhất với nghệ thuật. Những cảnh tuổi thơ đã định hình và cung cấp nguồn cảm hứng cho các bức tranh của ông.

ĐọC Thêm