Nghệ sĩ Ailen

Ngài John Lavery R.A. | Họa sĩ vẽ chân dung

Ngài John Lavery R.A. . Ngài John Lavery R.A. được sinh ra ở Belfast vào năm 1856 và được giáo dục tại Glasgow, London và Paris. Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác của Lavery, hãy xem: Ngài John Lavery R.

ĐọC Thêm