Nghệ sĩ Ailen

Conor Walton, 1970 | Họa sĩ tượng hình Allegorical

Sinh ra ở Dublin, Conor Walton học hội họa tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia, tốt nghiệp năm 1993. Sau khi học thêm ở Anh và Ý, Conor trở lại vẽ tranh toàn thời gian ở Ireland vào năm 1996. Năm triển lãm cá nhân thành công tiếp theo với Jorgensen Fine Nghệ thuật ở Dublin. Conor hiện triển lãm rộng rãi bên ngoài Ireland, với các triển lãm cá nhân gần đây ở Anh, Đan Mạch và Na Uy.

ĐọC Thêm