Nghệ sĩ Iran

Mostafa Keyhani, 1954 | Họa sĩ không khí

Mostafa Keyhani⏭ là một họa sĩ người Canada gốc Iran, được biết đến với công việc theo phong cách Ấn tượng⏭. Sinh ra ở Iran, Keyhani hiện sống ở Toronto cùng gia đình. Để biết các ghi chú tiểu sử và các tác phẩm khác của ông Keyhani, xem: Mostafa Keyhani, 1954 | Ấn tượng | Họa sĩ không khí Plein.

ĐọC Thêm