Nghệ sĩ Iran

Shahrzad Hazrati, 1957 ~ Họa sĩ tượng hình

Shahrzad Hazrati sinh ra ở Ghorveh, Iran. Sinh viên ngành kiến ​​trúc nội thất tại Đại học Bách khoa ở Tehran 1975-77; Sinh viên khoa mỹ thuật tại Đại học Tehran 1978-79; Sinh viên khoa mỹ thuật tại Đại học Mimar Sinan ở Istanbul 1988-90; Thành viên của Hiệp hội nghệ sĩ Turku 1993 - Nghệ sĩ của năm 2002; Thành viên của Hiệp hội nghệ sĩ kết thúc, thành viên mong muốn 1998 -2008; Thành viên 2010 -

ĐọC Thêm