Nghệ sĩ Iran

Sara Moon ~ Họa sĩ thời trang

Bijan Djamalzadeh, họa sĩ người Iran, được biết đến với các tác phẩm nghệ thuật được ký tên là Sara Sara Moon, sinh ra ở Teheran và rời quận nhà để học y khoa ở Đức theo yêu cầu của cha mình. Anh trở về quê hương với những kỹ năng mới được tìm thấy nhưng tình yêu nghệ thuật của anh không bị từ chối, và vào năm 1974, anh trở lại Đức để vẽ, ký tên vào tác phẩm "Sara Moon".

ĐọC Thêm