Nghệ sĩ Ấn Độ

Tanvi Pathare | Họa sĩ tượng hình

Tanvi Pathare, sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ, cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với nghệ thuật mỹ thuật từ khi còn rất nhỏ. Cô tốt nghiệp bằng danh dự của Trường Nghệ thuật Sir J. J. danh tiếng ở Mumbai, nơi cô nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật Vẽ tranh. Theo sức hấp dẫn của truyền thống hiện thực về hội họa từ thiên nhiên, Tanvi đã tham dự Học viện Nghệ thuật Florence, Florence, Ý, tốt nghiệp Chương trình Vẽ tranh năm 2012.

ĐọC Thêm