Nghệ sĩ Ấn Độ

Jagannath Paul, 1976 | Họa sĩ tượng hình trừu tượng

Sinh ra ở Tây Bengal, Jagannath Paul là một nghệ sĩ có trụ sở tại Mumbai. Những sắc thái khác nhau của mối quan hệ nam nữ được thể hiện trong các bức tranh của anh thông qua các phương tiện và màu sắc trên giấy và vải. Anh ta sử dụng màu sắc để miêu tả các mối quan hệ trong những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Jagannath Paul đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thủ công Mỹ nghệ Chính phủ, Kolkata 2000 với hạng 1.

ĐọC Thêm