Nghệ sĩ Hungary

Emerico Tóth ~ Lady in Red

Imre Tóth [Emerico] là một họa sĩ người Hungary. Nói về họa sĩ thú vị này, đồng thời là họa sĩ có tên chúng tôi sẽ giữ trong tâm trí và tên là Imre Tóth [Emerico] khi bạn nhớ chúng ta nên nói những lời của chính họa sĩ về những bức tranh của mình và đây là câu mà anh nói: tôi yêu cái đẹp trong mọi thứ.

ĐọC Thêm