Nghệ sĩ Hungary

Tarcsay bela, 1952 | Họa sĩ trừu tượng

Béla Tarcsay được sinh ra ở Nagykanizsa, Hungary. Anh ấy sống ở Szeged từ năm 2000. Anh ấy làm việc với mỹ thuật từ năm 1994. Anh ấy có ý định thể hiện trong tranh của mình tình yêu thiên nhiên. Ông có kiến ​​thức về mỹ thuật theo cách tự học. Bên cạnh những bức tranh sơn dầu, anh còn cố gắng vẽ đồ họa và kỹ thuật phấn màu.

ĐọC Thêm