Nghệ sĩ Hawaii

Roy Tabora ~ Bản giao hưởng của biển

Sinh ra trong một gia đình họa sĩ vào ngày 18 tháng 6 năm 1956, Roy Tabora, họa sĩ Hawaii, tiếp tục di sản của các thế hệ nghệ sĩ cư trú trên cây của gia đình ông. Đã là một người hiện thực thành đạt ở tuổi hai mươi, anh đã chọn tiếp tục con đường học vấn của mình, bắt đầu từ Đại học bang Washington và nhận bằng về mỹ thuật từ Đại học Hawaii.

ĐọC Thêm