Nghệ sĩ Hy Lạp

Yannis Moralis | Tóm tắt / Biểu hiện / Họa sĩ lập thể

Yannis Moralis / Γάης (1916-2009) là một nhân vật xuất sắc trong hội họa Hy Lạp hiện đại⏭. Ông trở thành giáo sư tại Trường Mỹ thuật từ rất sớm và trong nhiều năm đã dạy cho các thế hệ họa sĩ trẻ Hy Lạp. Sinh ra tại Arta (Epirus), Yannis Moralis học hội họa tại Trường Mỹ thuật, Athens (1931-1936) với Dimitris Geraniotis, Costas Parthenis và Umbertos Argyros và khắc với Yannis Kefallinos.

ĐọC Thêm