Nghệ sĩ Đức

Macke tháng 8 | Họa sĩ biểu cảm | Phần. 1

August Macke (1887-1914) là một trong những thành viên hàng đầu của nhóm Biểu hiện người Đức Der Blaue Reiter (The Blue Rider). Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác của Macke, xem August Macke | Họa sĩ biểu cảm. Tại một cuộc đấu giá năm 1997, Christie, Cặp đôi của Macke tại Bàn trong vườn, 1914, đã được bán với giá 2 triệu bảng.

ĐọC Thêm