Nghệ sĩ Đức

Anton Raphael Mengs | Họa sĩ tân cổ điển

Anton Raphael Mengs, Raphael cũng đánh vần Raffael (sinh ngày 22 tháng 3 năm 1728, Aussig, Bohemia [nay là Ústí nad Labem, Cộng hòa Séc] -died ngày 29 tháng 6 năm 1779, Rome, Papal States [Ý] nghệ sĩ của chủ nghĩa tân cổ điển. Mengs học theo cha mình ở Dresden, Sachsen, và sau đó ở Rome.

ĐọC Thêm