Nghệ sĩ Flemish

Cornelis de Vos | Mẹ và con, 1624

Cornelis de Vos (1584-1651) được sinh ra trong một gia đình Công giáo ở Hulst, gần biên giới giữa Hà Lan và Flanders. Khu vực này đã bị tranh chấp dữ dội trong Chiến tranh Tám mươi năm (1568-1648) và năm 1596, gia đình De Vos chuyển đến Antwerp, xác nhận di sản Flemish của họ chứ không phải là di sản của Hà Lan. Ngay sau đó, Cornelis trở thành trợ lý trong xưởng của nghệ sĩ Antwerp, David Remeeus, đảm bảo vị trí của chàng trai trẻ trong truyền thống nghệ thuật Flemish.

ĐọC Thêm