Nghệ sĩ Flemish

Jacob Jordaens | Họa sĩ thời đại Baroque

Jacob Jordaens, (báp têm ngày 20 tháng 5 năm 1593, Antwerp, Tây Ban Nha Hà Lan [nay thuộc Bỉ] - mất ngày 18 tháng 10 năm 1678, Antwerp), nghệ sĩ Baroque ** có những cảnh sôi nổi về cuộc sống nông dân và những câu chuyện ngụ ngôn nhạy cảm khiến ông trở thành một trong những họa sĩ quan trọng nhất của Flanders thế kỷ 17. Jordaens đã nghiên cứu, như Peter Paul Rubens **, dưới thời họa sĩ Adam van Noort, và ông kết hôn với con gái của ông chủ vào năm 1616, một năm sau khi được nhận vào hội họa sĩ.

ĐọC Thêm