Nghệ thuật tưởng tượng

Roberto Weigand, 1968 | Nghệ sĩ kỹ thuật số / Illustrator và thiết kế đồ họa

Roberto Weigand là một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế trang bìa từng đoạt giải thưởng ở Brazil. Roberto Weigand học ngành Kiến trúc tại Đại học São Paulo và năm 1991, anh bắt đầu làm việc như một họa sĩ minh họa cho các tờ báo, tạp chí và sách thiếu nhi. Từ năm 1999, ông làm việc như Illustrator và Infographist cho tạp chí Veja, từ năm 2001, ông trở thành người chịu trách nhiệm cho các trang bìa tạp chí Istoé và từ năm 2002, ông bắt đầu viết cho tạp chí Publish.

ĐọC Thêm