Nghệ sĩ biểu cảm

Henry Asencio, 1972 | Họa sĩ hiện thực trừu tượng

Họa sĩ người Mỹ Henry Asencio🎨 đã nổi lên như một trong những nghệ sĩ trẻ hấp dẫn nhất làm việc hiện nay. Tác phẩm của ông pha trộn những lý tưởng cổ điển của bức tranh tượng hình với một phong cách độc đáo. Kết hợp nội tâm và cảnh tượng thị giác, các cuộc điều tra cá nhân của Asencio về hình tượng, tâm linh và sự trừu tượng sở hữu sức mạnh để biến đổi những lý tưởng ngày nay về sự thanh lịch và gợi cảm.

ĐọC Thêm