Nghệ sĩ biểu cảm

Henry Asencio, 1972 | Bản chất của người phụ nữ

Henry Asencio là một họa sĩ người Mỹ đương đại từng đoạt giải thưởng, người làm việc chủ yếu trong môi trường dầu trên vải. Asencio được biết đến rộng rãi với những bức tranh của ông về hình dạng phụ nữ trên nền trừu tượng. Các tác phẩm của ông 'điều tra cá nhân về nữ tính, tâm linh và trừu tượng sở hữu sức mạnh để biến đổi những lý tưởng ngày nay về sự gợi cảm đương đại và sự thanh lịch đơn giản.

ĐọC Thêm