Nghệ sĩ Ai Cập

Essam Marouf, 1958 | Họa sĩ tối giản trừu tượng

"Tôi thấy nghệ thuật của mình phổ quát hơn. Nó được pha trộn từ Ai Cập, Ý, Hà Lan và thế giới. Nó không phải là một tuyên bố văn hóa, đó là một câu chuyện của con người" "Với sự tối giản về hình thức và màu sắc, tôi cố gắng đưa ra những bức tranh của mình Sức mạnh bên trong và năng lượng tâm linh. Hai yếu tố mang lại - trong mắt tôi - vẽ nên sức mạnh không thể tưởng tượng được của họ "- Essam Marouf.

ĐọC Thêm