Nghệ sĩ Ai Cập

Hossam Dirar, 1978 | Tóm tắt họa sĩ truyền thông hỗn hợp

Hossam Dirar sinh ra và lớn lên ở Cairo, một thành phố có di sản phong phú là nguồn cảm hứng lớn. Giáo dục: BA Fine Art, Khoa Nghệ thuật Ứng dụng, Đại học Helwan, 1995-2000; Tốt nghiệp loại giỏi, và giành được dự án tốt nghiệp tốt nhất trong số tất cả các mục. Các nghiên cứu chính: Thiết kế đồ họa, Vẽ tranh, In, và Truyền thông hỗn hợp.

ĐọC Thêm