Nghệ sĩ Đan Mạch

Carl Vilmus Holsøe | Họa sĩ nội thất

Carl Vilmus Holsøe (1863-1935) là một nghệ sĩ rất được kính trọng của trường phái Đan Mạch. Holsøe trở thành một nghệ sĩ được liệt kê tốt, rất được hoan nghênh. Thoát khỏi tình cảm của nội thất Thời đại Vàng, Holsoe và những người cùng thời đã thấm nhuần thể loại truyền thống này với cảm giác tôn nghiêm vượt thời gian. Thông qua miêu tả của sự cô độc, thường là nữ, những nhân vật có bản sắc được che giấu, những bức tranh của Holsoe gợi lên bản chất nghiền ngẫm của nội tâm và tự hấp thụ.

ĐọC Thêm