Nghệ sĩ Cuba

Jacob Lawrence | Họa sĩ thời Phục hưng

Jacob Lawrence là một trong những nghệ sĩ người Mỹ nổi bật và đáng kính nhất của thế kỷ XX. Triển lãm này bao gồm mười bảy bảng từ Dòng di cư sáu mươi bảng nổi tiếng của Lawrence, mô tả chuyến bay của hơn sáu triệu người Mỹ gốc Phi từ các cộng đồng nghèo khó ở miền Nam nông thôn đến các thành phố công nghiệp của miền Bắc.

ĐọC Thêm