Nghệ sĩ Cuba

Alexi Torres, 1976

Họa sĩ Cuba Alexi Torres tạo ra các tác phẩm nắm bắt sức mạnh sáng tạo của vũ trụ cũng như các vấn đề phải đối mặt với nó. Ông vật lộn với cách thể hiện những ảnh hưởng của quá khứ, khả năng của tương lai và trách nhiệm của hiện tại. Torres tạo ra những tấm vải dệt làm bất tử những nhân vật có ảnh hưởng và biểu tượng trong quá khứ và hiện tại.

ĐọC Thêm