Nghệ sĩ Colombia

Pedro Ruiz, 1957 ~ Họa sĩ ý tưởng

Pedro Ruiz, họa sĩ người Colombia, sinh ra ở Bogotá. Tại Trường Nghệ thuật Quốc gia Beaux ở Paris, bắt đầu khám phá hội họa và tại xưởng của Stanley William Hayter, Atelier 17, tập trung vào các kỹ thuật in khác nhau. Quỹ đạo triển lãm của ông bao gồm các bảo tàng quan trọng ở Mexico, Colombia và Tây Ban Nha, cũng như các phòng trưng bày có uy tín ở ba quốc gia này cũng như Hoa Kỳ.

ĐọC Thêm