Nghệ sĩ Colombia

Dorian Florez, 1960 ~ Họa sĩ tượng hình

Dorian Florez là một nghệ sĩ đến từ Colombia. Ông được sinh ra ở Caldas Antioquia. Ông học ngành tâm lý học lâm sàng tại Đại học Paris trong giai đoạn 1982-1988. Đồng thời, anh đang theo học trường Mỹ thuật ở Nantes (Pháp) từ 1983-1985. Ông đã có nhiều nghiên cứu khác tham dự nhiều hội thảo để tăng cường kỹ năng của mình.

ĐọC Thêm