Nghệ sĩ trung quốc

HongNian Zhang, 1947 ~ Họa sĩ người Mỹ gốc Hoa

HongNian Zhang là một họa sĩ, người làm việc trong truyền thống học thuật phương Tây. Các tác phẩm của nghệ sĩ tài năng này đã được trưng bày và mua lại bởi các bảo tàng, phòng trưng bày, tập đoàn và nhà sưu tập tư nhân trên toàn cầu. Lớn lên ở Trung Quốc, ông Zhang trở nên thành đạt trong nghệ thuật từ nhỏ. Ông là một trong những học sinh hàng đầu tại Trường Trung học Liên kết của Học viện Nghệ thuật Trung ương rất chọn lọc và có uy tín tại Bắc Kinh.

ĐọC Thêm