Nghệ sĩ trung quốc

Chen Yongle / 陳, 1944

Họa sĩ Trung Quốc🎨 Chen Yongle là một nghệ sĩ hàng đầu của ngày nay được gọi là Trường Nghệ thuật Vân Nam. Ông là một trong số ít các nhà in Trung Quốc đương đại có thể yêu cầu một loạt các triển lãm quốc tế. Các nghệ sĩ làm việc trong kỹ thuật giảm bản in mộc bản - được in với màu sắc dày dầu.

ĐọC Thêm