Nghệ sĩ Canada

Emmanuel Garant, 1953 | Họa sĩ tượng hình

Sinh ra ở Lévis, họa sĩ người Canada🎨 Emmanuel Garant, học vẽ và vẽ từ năm 1973-1976 cùng với cha mình, André Garant, và mẹ của ông, Louise Carrier, cả hai họa sĩ mỹ thuật nổi tiếng ở Quebec và ở các nước khác. Do đó, Emmanuel lớn lên trong một môi trường thuận lợi cho những nỗ lực nghệ thuật và đã cọ xát vai với những người bạn của cha mẹ anh như họa sĩ Jean-Paul Lemieux và nhiều người khác Nhận thức chính thức - Thành viên của «Viện nghệ thuật tượng hình» (IAF), 2011; - Viện sĩ 2011; - Học viện Mỹ thuật Quốc tế Quebec, 2011; - Người chiến thắng của Elizabeth-Greenshields Grant (Montréal, QC, 1979).

ĐọC Thêm