Nghệ sĩ Canada

Claude Théberge (1934-2008) | Họa sĩ trừu tượng

Sự nghiệp của Claude Théberge là một ví dụ điển hình về cách thời gian hoạt động theo cách kỳ diệu và thường không lường trước được. Họa sĩ người Canada này, tốt nghiệp École des Beaux-Arts của Thành phố Quebec, đã giành được các khoản trợ cấp từ cả Hội đồng Nghệ thuật Canada và Chính phủ Quebec và tham dự các trường nghệ thuật và thiết kế lớn nhất ở Pháp.

ĐọC Thêm