Nghệ sĩ Canada

Andrew Judd, 1958 ~ Vẽ tương lai

Sinh ra ở Toronto Canada, Andrew Judd, họa sĩ và họa sĩ minh họa người Canada, tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Ontario năm 1979. Từ đó, ông sống ở Hamilton, Montreal, Toronto và Vienna làm Giám đốc nghệ thuật, họa sĩ minh họa và họa sĩ. Cùng với việc giảng dạy tại các trường cao đẳng nghệ thuật, câu lạc bộ nghệ thuật và hiệp hội, Andrew cũng tổ chức hội thảo và giảng dạy riêng.

ĐọC Thêm