Nghệ sĩ Bulgaria

Emanuil Popgenchev | Họa sĩ lập thể

Đại diện Bulgaria khác biệt nhất của Chủ nghĩa lập thể Emanuil Popgenchev (1942-2010) được sinh ra ở Gabrovo, Bulgaria. Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quốc gia, "Bức tranh hoành tráng trang trí", năm 1967. Nghệ sĩ đương đại người Bulgaria duy nhất xây dựng một cơ thể của tác phẩm theo phong cách của Chủ nghĩa lập thể và thành tựu của ông được công nhận quốc tế.

ĐọC Thêm