Nghệ sĩ Bulgaria

Rumen Nikolov Dimitrov, 1975 | Họa sĩ tượng hình trừu tượng

Họa sĩ người Bulgaria Rumen Nikolov Dimitrov sinh ra ở Dezde. Từ 2002 sống ở Tây Ban Nha.

ĐọC Thêm