Nghệ sĩ Bulgaria

Dimitar Voinov Junior, 1971 | Họa sĩ tượng hình

Dimitar Voinov Junior / Tiếng Anh là người sinh ra ở Sofia, Bulgaria. Năm 1990 tốt nghiệp trường trung học mỹ thuật cấp I. Petrov hạng Sofia. Năm 1997 tốt nghiệp bích họa tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia, Sofia. Ông có hơn 22 triển lãm cá nhân. Ông có một giải thưởng Bạc Bạc Vazrazdane để vẽ. Sống và làm việc tại Sofia.

ĐọC Thêm