Nghệ sĩ Bulgaria

Lyubomir Kolarov, 1959 | Họa sĩ trừu tượng

Lyubomir Kolarov sinh ra ở Rousse, Bulgaria năm 1959. Sống và làm việc tại Plovdiv, Bulgaria. Tác phẩm nghệ thuật trong nhiều bộ sưu tập tư nhân là Mỹ, Đức.

ĐọC Thêm