Nghệ sĩ người Anh

David Renshaw, 1973 ~ Thời gian của tình yêu

David Renshaw, họa sĩ người Anh, sinh ra ở Southport, Anh. Anh luôn yêu thích hội họa từ khi còn nhỏ và sau khi học xong, anh vào đại học để học thiết kế đồ họa trước khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một người thích vẽ tranh. Trong thời gian này, David tiếp tục phát triển kỹ năng vẽ tranh của mình, chủ yếu là nghệ thuật ủy thác và năm 2005, anh dành hết tâm trí để vẽ toàn thời gian.

ĐọC Thêm