Nghệ sĩ người Anh

Henry Woods, R.A | Họa sĩ thời Victoria

Henry Woods RA (22 tháng 4 năm 1846 - 27 tháng 10 năm 1921) là một họa sĩ người Anh * và họa sĩ minh họa, đồng thời là một trong những họa sĩ trường học Neo-Venetian hàng đầu. Cuộc sống ban đầu Henry Woods được sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Warrington. Cha của anh, William, là một người cầm đồ và trong một thời gian, một ủy viên hội đồng thị trấn; mẹ anh, Fanny, một chủ tiệm.

ĐọC Thêm