Nghệ sĩ người Anh

John Bạc, 1959 | Họa sĩ tượng hình

Họa sĩ người Anh John Silver được sinh ra ở Mac Giáofield Cheshire. Anh - Tôi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp và được biết đến trên toàn thế giới với tác phẩm nghệ thuật Canine của tôi. Mặc dù tôi cũng vẽ nhiều chủ đề khác như tượng hình, tưởng tượng, cưỡi ngựa và phong cảnh. Tôi có hơn 100 bản in giới hạn được xuất bản bởi các nhà xuất bản lớn trong hơn 14 năm qua và cũng có nhiều bản in tự xuất bản.

ĐọC Thêm