Nghệ sĩ người Anh

Edward Moran | Họa sĩ cảnh biển

Edward Moran (19 tháng 8 năm 1829 tại Bolton, Lancashire, Anh - ngày 8 tháng 6 năm 1901 tại thành phố New York) là một họa sĩ người Mỹ gốc Anh * trong các bức tranh hàng hải. Ông được cho là nổi tiếng nhất với loạt 13 bức tranh lịch sử về lịch sử biển Hoa Kỳ. Cuộc sống và giáo dục sớm Moran được sinh ra cho Thomas và Mary Higson ở Lancashire, Anh vào ngày 19 tháng 8 năm 1829.

ĐọC Thêm