Nghệ sĩ người Bỉ

Théodore Gérard | Họa sĩ thể loại

Họa sĩ người Bỉ Théodore Gérard (1829-1895) là một thợ khắc và họa sĩ của các cảnh thể loại và đã lấy được nhiều cảm hứng từ các quốc gia thấp. Gérard học tại Học viện Ghent trước khi chuyển đến Brussels năm 1863. Trong suốt cuộc đời, ông đi khắp nước Đức và Đế quốc Áo-Hung triển lãm quốc tế.

ĐọC Thêm