Nghệ sĩ người Bỉ

Julien Stappers | Cuộc sống tĩnh lặng với họa sĩ hoa

Julien Stappers (1875-1960) là một họa sĩ hoa người Bỉ, nhưng cũng có quan điểm về các thành phố và các khoản thanh toán. Đào tạo tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp ở Juliaan De Vriendt (1894-1899) và tại Học viện Mỹ thuật bậc cao ở Antwerp (1899-1901). Triển lãm đầu tiên vào năm 1903. Một bài thuyết trình cho Phòng trưng bày "Rubens" tại Brussels năm 1959 và 1960, phòng trưng bày "Jordaens" ở Ghent năm 1957, 1959 và 1960.

ĐọC Thêm