Nghệ sĩ người Azerbaijan

Ilham Mirzayev, 1965 | Họa sĩ trừu tượng

Ilham Mirzayev Maharram sinh ra ở Nakhchivan, Cộng hòa Azerbaijan. 1980 - 1984 Học tại Trường Nghệ thuật Nhà nước tên là Azim Azimzadeh. 1984 - 1986 Phục vụ trong Quân đội Liên Xô. 1986 - Bắt đầu công việc sáng tạo - vẽ tranh. 1989 - Thành viên của Liên đoàn Nghệ sĩ Liên Xô / nhóm thanh niên. 1991 - Thành viên của Liên minh Nghệ sĩ Liên Xô / sau khi tan rã Liên Xô năm 1991 - Thành viên của Hội Nghệ sĩ Cộng hòa Azerbaijan.

ĐọC Thêm