Nghệ sĩ đoạt giải

Martin Llamedo, 1980 ~ Họa sĩ tượng hình

Martin Llamedo sinh ra ở Argentina, nơi anh hiện đang sống và vẽ tranh. Khi còn trẻ ông đã học gốm và điêu khắc với Hector Alves. Trong thời gian ở trường đại học, ông được dạy bởi Domingo Florio, Carlos Carmona, Alfredo Portillos, Julio Flores, Salvador Constanzo và lý thuyết nghệ thuật của Castillo, Magaz, Dragosky và Laurenzi.

ĐọC Thêm