Nghệ sĩ đoạt giải

Jeremy Lipking, 1975 | Họa sĩ / họa sĩ phong cảnh

Jeremy Lipking🎨, người ở Santa Monica, California, là con trai của một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp Ronald Lipking. Trong khi ông nhấn mạnh rằng ông không bắt đầu nghiên cứu chính thức cho đến tuổi thiếu niên, việc tiếp xúc sớm với nghệ thuật của nghệ sĩ trẻ mang lại cho ông cảm giác về hương vị, có lẽ là thành phần quan trọng nhất của giáo dục nghệ thuật.

ĐọC Thêm