Nghệ sĩ người Argentina

Hugo Urlacher, 1958 | Họa sĩ vẽ chân dung / tượng hình

Hugo Urlacher sinh ra tại Buenos Aires, Argentina. Ông được coi là một họa sĩ vẽ chân dung rất thành đạt. Trong sự nghiệp là một nghệ sĩ nhựa, thay vì tập trung vào các chương trình và triển lãm nghệ thuật và tùy thuộc vào một người trung gian, ông tập trung vào các tác phẩm được ủy thác, trong khi phát triển nghệ thuật cá nhân của riêng mình.

ĐọC Thêm